Bakgrunn

Fotball glede

  • KFUM-KAM. Oslo har ressursene, fasilitetene og evnene til å lage en god arena for gutter og jenter i alderstrinnene fra 2. klasse og opp til og med 7. klasse for utvikling av fotballspillere basert på aktive ettermiddager. 
  • Mange barn har for mange stillesittende timer i løpet av ettermiddagen og det blir av myndighetene karakterisert som en av nåtidens største utfordringer. 
  • Vi har tro på sunne måltider, kvalifisert leksehjelp og et godt fysisk aktivitetstilbud i hverdagen. Et aktivitetstilbud som har en overordnet ambisjon om å være med å utvikle fotballspillere. Denne utviklingen skapes ikke utelukkende gjennom å spille fotball, men også øvrige tilbud i andre idretter som volleyball, basketball,dans og håndball. Lek med ball og annen aktivitet  har man god nytte av som fotballspiller. 
  • Etter vår mening skal KFA være et positivt bidrag til familien, barna blir tatt vare på, de blir sett og de får god voksenkontakt. Alle kan dra i gang en fotballskole, vår ambisjon er å lage det beste tilbudet, sportslig og sosialt, i vår bydel. Med fotball i sentrum skal man som deltager få gode holdninger på og utenfor banen.