Rammeverk‎ > ‎

Vurdering


Deltakere skal oppleve å bli sett på KFA. Den viktigste formen for tilbakemeldinger er den daglige kontakten med trenere/ledere i akademiet.

En gang i semesteret vil spilleren motta en skriftlig tilbakemelding både i forhold til det sportslige, men også på holdninger og generell oppførsel.

Hva vi forventer av deltakere på akademiet:
  • At de møter med alt nødvendig materiell(skolesaker og treningstøy)
  • At de følger akademiets regler knyttet til treninger, måltider og leksehjelp.
  • At de er motiverte og lærevillige.
  • At de respekterer ledere, trenere og andre deltakere.
En gang i året vil det bli sendt ut et evalueringsskjema til foresatte, der de får anledning til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til akademiet. Vi ønsker et godt samarbeid med hjemmene for å skape et best mulig tilbud for barna.

Hva kan deltaker/foresatte forvente seg av ledere på akademiet:
  • At vi stiller forberedt hver dag.
  • At vi ønsker å samarbeide med hjemmene.
  • At vi ønsker det beste for deres barn.
  • At vi vil skape et trygt og godt miljø.