Reglement‎ > ‎

Inntaksreglement


KFUM FotballAkademi er for gutter og jenter som ønsker en aktiv ettermiddag etter skolen. Med fokus på fysisk aktivitet, sunn og god mat og leksehjelp ønsker KFA å utvikle sunne verdier og gode fotballspillere 
  • Tilbudet er for gutter og jenter i klassetrinnene fra andre til og med syvende 
  • KFA er et åpent tilbud også til spillere som ikke er medlem i KFUM 
  • Kontinuerlig inntak igjennom året iht tilgjengelighet 
  • KFA ønsker motiverte deltagere, må ikke forveksles med dyktighet på fotballbanen, her er det plass til alle nivå, viktigst er motivasjon 
  • All innmelding foregår via søknadskjema på nettsiden 
  • Spilleren må ha positive og gode holdninger til idretten og øvrige deltagere
  • KFA etterstreber å ha så jevn fordeling på alderstrinnene som mulig