Reglement‎ > ‎

Leksehjelp


Vi er opptatt av at deltakerne skal få et helhetlig tilbud når de kommer til KFUMs fotballakademi. Derfor vil vi hver dag ha en effektiv halvtime der vi fokuserer på leksehjelp. 

Her skal alle delta konsentrert og ha med seg lekseplaner fra sine skoler. I tillegg må hver enkelt elev ha med en bok som man kan lese i, om man er ferdig med lekser på planen. Akademiets personell kan komme med tips til egnet litteratur.

Det vil til enhver tid være voksenpersoner til stede som ønsker å hjelpe barna ved behov.

Vi ønsker å ha et samarbeid med foresatte rundt leksehjelp, og de kan ta kontakt hvis de har ønsker eller innspill til oppfølgingen av deres barn.

Christoffer Dahl, utdannet lærer ved HiO, vil være pedagogisk ansvarlig for opplegget, og alle henvendelser kan rettes direkte til han; cd@kfum-kam.no